Ha detta i åtanke när du öppnar en kontokredit med utbetalning via Swish

Beslutet att ta ett lån är stort och det är viktigt att noggrant jämföra de olika alternativen som finns tillgängliga på marknaden. Ett populärt lån som har ökat i popularitet på senare år är en kontokredit med utbetalning via Swish. Men hur jämför man dessa krediter på ett effektivt sätt? I den här artikeln går vi igenom de viktigaste faktorerna som du bör ta hänsyn till.

Varför välja en kontokredit med utbetalning via Swish?

Innan vi djupdyker i de olika faktorer som du bör beakta bör vi först spola tillbaka bandet lite grann. Du behöver nämligen förstå varför dessa kontokrediter har blivit så pass populära. En kontokredit med utbetalning via Swish har två stora fördelar: smidighet och enkelhet. Pengarna når ditt konto inom bara några minuter och det krävs mindre byråkrati jämfört med när du tar ett traditionellt lån. Men samtidigt kommer dessa fördelar ofta med en högre kostnad i form av ränta och avgifter.

5 faktorer att ha i åtanke när du öppnar en sådan här kredit

För att väga för- och nackdelarna mot varandra när du jämför dina alternativ bör du tänka på följande faktorer:

  • Ränta. Räntan är den kanske mest uppenbara kostnaden att jämföra. Swishlån har generellt sett högre räntor än andra typer av lån och krediter. Men det finns också skillnader mellan olika långivare.
  • Avgifter. Förutom räntan bör du också ta hänsyn till eventuella avgifter, såsom uppläggningsavgift eller aviavgift. Dessa kan snabbt staplas på hög och öka den totala kostnaden för din kontokredit med utbetalning via Swish.
  • Återbetalningstid. Hur lång tid har du på dig att betala tillbaka krediten? En kort återbetalningstid kan öka den månatliga bördan för dig. Samtidigt kan den istället minska den totala kostnaden för krediten.
  • Lånebelopp. Är det belopp som du erbjuds att låna tillräckligt stort för ditt behov? Och är det realistiskt för dig att kunna betala tillbaka pengarna inom den givna tidsramen?
  • Krav och villkor. Vilka krav ställer långivaren? Det kan vara allt från inkomstkrav till krav på att du inte får ha några betalningsanmärkningar.

Utifrån dessa faktorer kan du fatta ett bra beslut.