Utdelningsaktier ger dig ett stabilt inflöde av pengar

Det kan vara en bra idé att som investerare eller småsparare investera i utdelningsaktier. Genom att göra en sådan investering kan du nämligen skapa dig en passiv inkomst. Dessutom hjälper investeringen dig att bygga upp din förmögenhet på lite längre sikt.

De aktier vilka klassificeras som utdelningsaktier betalar en utdelning till sina aktieägare. Detta görs regelbundet, inte sällan kvartalsvis eller halvårsvis. Men det kan även vara årsvis eller månadsvis. Läs vidare för att få mer information om fördelarna med att investera i denna typ av aktier!

3 fördelar med att investera i utdelningsaktier som småsparare

Det finns många goda skäl för småsparare att investera i utdelningsaktier:

  • Stabilt inflöde av pengar att investera. En av de främsta fördelarna med att investera i bolag som delar ut pengar är att utdelningen ger dig ett stabilt kassaflöde. Detta stabila inflöde av pengar kan du antingen återinvestera i bolaget ifråga eller i andra aktier. Alternativt kan du som är utdelningsinvesterare välja att ta ut utdelningen och använda pengarna för att täcka dina levnadskostnader. Detta är särskilt gynnsamt att göra om du är en pensionär som vill ha en stabil inkomstkälla utöver din pension.
  • Diversifiering. Ett annat gott skäl att investera i utdelningsaktier är att sådana aktier hjälper dig att diversifiera din portfölj. Genom att investera i flera olika bolag som delar ut pengar kan du få en bra diversifiering i portföljen. Detta gäller inte minst om bolagen ifråga är verksamma i olika branscher och sektorer. På så vis kan du minska den generella risken i din portfölj och samtidigt potentiellt sett öka din avkastning. Detta då de bolag som har en utdelning ofta är mer väletablerade och stabila när det kommer till att generera vinster.
  • Återinvestering. Som vi redan har nämnt är en fördel med dessa aktier att du kan återinvestera utdelningen. Genom att investera tillbaka pengarna i samma aktie kan du dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. Denna kan hjälpa dig att få en bra avkastning över tid. Albert Einstein ska trots allt ha kallat denna effekt för världens åttonde underverk, så det bör ju ligga någonting i detta!