Bemanning av psykologer en utmaning på en konkurrensutsatt marknad

Bemanning av psykologer en utmaning på en konkurrensutsatt marknad

Det är långt ifrån en hemlighet att det kan vara en stor utmaning att rekrytera en kompetent och duktig psykolog. När ni står inför utmaningen att ordna med bemanning av psykologer ger ni er nämligen ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det är många olika aktörer som rycker och sliter i den kompetens som finns att tillgå på arbetsmarknaden idag. Därför är det långt ifrån enkelt att hitta den rätta personen från jobbet och att faktiskt knyta till sig denne!

Därför är bemanning av psykologer en stor utmaning för arbetsgivare

Det finns flera olika skäl till att bemanning av psykologer har kommit att bli en stor utmaning för er som arbetsgivare. Till att börja med har den psykiska ohälsan ökat i Sverige på senare år. Allt fler svenskar lider av ångest, depression och andra former av psykisk sjukdom. Detta syns bland annat på att ett ökat antal personer söker sig till denna del av vår svenska vårdapparat. Som ett resultat av detta är det en hög efterfrågan på duktiga psykologer men inte en särskilt stor tillgång på sådana.

Därför finns det goda skäl för er som uppdragsgivare att ta hjälp av ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget kan nämligen hjälpa er att lösa problematiken med bemanningen på ett bra sätt!

Så kan ni locka till er fler kompetenta kandidater

Skulle ni vilja locka till er fler kompetenta kandidater? Detta är förstås en ganska dum fråga när det kommer till just bemannings av psykologer – det är klart att ni vill det!

Efterfrågan på personer inom denna yrkesgrupp med god kompetens och erfarenhet av yrket är stor och ständigt växande. Eftersom det råder så pass stor konkurrens om kandidaterna är det viktigt att framstå som en attraktiv uppdragsgivare. Därför bör ni kika på vad psykologerna faktiskt är ute efter och anpassa ert erbjudande utifrån detta. Vad dagens kandidater vill ha är framför allt:

  • en hög lön
  • en arbetsplats som är belägen på en för personen ifråga fördelaktig geografisk plats
  • stor flexibilitet när det kommer till schemaläggning och arbetstider
  • möjlighet att åtminstone ibland kunna arbeta hemifrån.

Om ni kan uppfylla alla (eller flera av) dessa kriterier ligger ni bra till!

webmaster

Lämna ett svar