Många anledningar att tillsätta en interim VD

Många anledningar att tillsätta en interim VD

Ett företag utan VD kan snabbt gå utför och gå under.  För företag som saknar ett överhuvud saknar styrning på samma sätt som ett skepp utan roder. Rekrytering av en interim VD kan dock vara en bra lösning för att fylla denna lucka.

En interimschef är en person som tillfälligt har valts ut att bemanna till exempel VD-positionen på ett företag. Orsaken till denna bemanningslösning kan vara att den tidigare VD:n har lämnats och att en ny sådan ännu inte har anställts. Det är vanligtvis styrelsen i ett aktiebolag som fattar detta beslut men det kan även ske på aktieägarnas inrådan och uppmaning.

Vanliga anledningar till att en VD slutar

Det finns såklart många olika anledningar till att en VD slutar på ett företag. Dessa är några av de vanligaste orsakerna:

 • VD:n väljer självmant att avgå.
 • Hen får sparken.
 • Det är ett resultat av ett tragiskt dödsfall.
 • Hen går i pension utan att en ersättare har tillsatts.
 • VD:n är tjänstledig.
 • Hen är sjukskriven.

Men varför skulle ett företag välja att tillsätta en interim VD istället för en ny, permanent verkställande direktör? Det kan förstås många möjliga anledningar och nedan kikar vi på några av dessa.

Anledningar att tillsätta en interim VD

Några av de vanligaste anledningar att ett företag väljer en interim VD framför en permanent sådan inkluderar följande faktorer:

 • Krishantering.
 • Det är dags för en ny riktning.
 • Ny teknik ska implementeras.
 • En omställning eller omstrukturering i verksamheten sker.
 • En interim VD kan hålla arbetsmoralen uppe i tider av förändring.
 • Tjänsten kan tillsättas före eller efter en sammanslagning av två företag.
 • Det kan vara ett sätt att planera efterträdandet av VD (inte minst i familjeföretag).
 • Man vill få in nytt blod i verksamheten som kan se företaget ur ett nytt perspektiv.
 • Företaget ska skalas upp eller ner i storlek.

Oavsett anledning kan det vara väldigt värdefullt att tillsätta en interimschef. En interim VD kan tillföra ett företag mycket kunskap och expertis. Därför tar man ofta in dem för att tackla specifika frågor eller utmaningar. Det kan till exempel röra sig om sakfrågor som rör storskaliga projekt eller för att åtgärda en plötslig brist i ledarskapet på företaget.

Lämna en kommentar