Samlad kostnadsbild

Det finns flera anledningar till varför man under livets gång tar olika typer av lån. Kanske har du både billån, bolån och privatlån som du använt för att finansiera såväl renoveringar som ny bil. Att ha flera lån utspridda är sällan smart ur en ekonomisk synvinkel eftersom räntorna ofta blir högre. Att istället samla lån kan vara förmånligt eftersom din månadskostnad på så vis kan bli lägre. När du ska samla lån innebär det ofta att du tar ett nytt lån som täcker alla de andra lånen så att du på så vis kan betala av alla de tidigare lånen. Sedan har du ett större lån som du amorterar. Om du har många olika spridda lån kan du enkelt kolla upp vilka summor det handlar om hos UC (Upplysningscentralen).

Det kan ju även hända att din ekonomi har förbättrats sedan du tog dina första lån. När du väl samlat ihop lånen kanske du kan betala av det nya lånet snabbare än vad du kunde från början. Detta ger också en lägre månadskostnad. När du ska samla lån tar du i regel ett större privatlån som du sedan använder för att betala av de spridda krediterna och lånen med. Även här gäller det naturligtvis att vara extremt noggrann när du väljer ut långivare. Jämför bankerna precis som alltid när du tar ett lån för att hitta en deal som ger dig så låg ränta som möjligt.

Räntor vid samlade lån eller flera banker

När du ska ta ett lån, oavsett vilken storlek och vilken typ, är det alltid viktigt att jämföra och kontrollera hur räntesatsen ser ut. Denna skiljer sig markant mellan olika banklån och långivare. Du bör vara extra noggrann med att kolla upp månadsbetalningen samt den effektiva räntan. Den effektiva räntan är lånets kostnad per år i en procentsats

Andra skillnader

Några andra saker du bör vara uppmärksam på när du jämför bankernas villkor är bland annat om de tillåter betalningsanmärkningar, vilken storlek på lån du kan ta samt hur lång amorteringstid du får. Om du äger en egen bostad kan du ofta utöka ditt befintliga bolån för att på så vis betala av de andra lånen. Detta brukar oftast vara mer förmånligt än att teckna ett nytt privatlån.

Lämna en kommentar