Spara med hjälp av utdelningar

Utdelningar och utdelningsaktier är ett intressant fenomen. Oavsett om du precis börjat spara pengar i aktier eller om du är en van investerare är utdelningar bra på flera sätt och vis. Här förklarar vi varför.

Utdelningsaktier är ett bra filter

En anledning till varför utdelningsaktier är så intressant är att utdelningarna fungerar som ett slags filter. För att ett företag ska kunna ge utdelning måste det gå med vinst. Genom att leta efter aktier som har stabila utdelningar sorterar du därför bort ett stort antal olönsamma aktier. Vill du förfina ditt filter ytterligare letar du fram aktier som haft utdelningar varje år över en lång tid. Ännu bättre är det så klart om företaget har höjt utdelningarna varje år. Kursen i den typen av bolag har en tendens att stiga med tiden. Inte bara för att bolaget går bättre utan även på grund av höjda utdelningar. Det blir som en slags växelverkan.

Tips: Det finns ett knep för att inte gå i fällan och köpa utdelningsaktier i bolag som egentligen inte har råd att ge några utdelningar. Sortera fram bolag som har en relativt låg utdelningsandel. Det är den del av vinsten som delas ut genom utdelningar. Ligger den på max 60 – 80 procent kan man anta att utdelningarna är relativt trygga.

Preferensaktier ger extra bra direktavkastning

Ett nybörjarmisstag med utdelningsaktier är att leta efter de aktier som har högst direktavkastning. Tyvärr är direktavkastningen ofta hög av en anledning. Hittar du en aktie som ger 7 eller 8 procent direktavkastning per år är det nästan helt säkert något lurt med bolaget. Då är det bra att känna till att det är ofta en mycket hög utdelning i preferensaktier utan att risken för den sakens skull är högre. Det är helt enkelt en annan typ av aktier. Om du köper preferensaktier händer det rätt ofta att du kan få en direktavkastning på 5 – 8 procent utan att det är några problem med bolaget.

Samtidigt måste du då veta att det nästan alltid sker på bekostnad av totalavkastningen. Har du en lång sparhorisont kan det vara mycket bättre att äga stabila utdelningsaktier istället för preferensaktier. På kort till medellång sikt kan dock en liten del preferensaktier ge ett bra kassaflöde som sänker risken i aktieportföljen.

Återinvestera alltid utdelningen

Har du inte precis gått i pension och ska leva på dina utdelningar är det alltid bäst att återinvestera dem. När du återinvesterar dina utdelningar uppnår du en ränta på ränta effekt. Det blir extra märkbart i preferensaktier som har utdelning fyra gånger per år. Skillnaden i avkastning för en investerare som återinvesterar sina utdelningar jämfört med en som inte gör det är enorm.

Lämna en kommentar