Vad är https://kopit.se/?

Vad är https://kopit.se/?

Https://kopit.se/ är en webbplats för den som är företagare och/eller intresserad av näringsliv. Här finns tips och guider om hur man till exempel får bättre ordning på arbetsplatsen, och hur man hittar företagsuppgifter på internet.

Exempel på blogginlägg på https://kopit.se/

https://kopit.se/ finns en rad inlägg på startsidan att ta del av. Här tar vi upp några exempel på vad dessa kan vara:

  • Hjälp med bokföringen. Ett av inläggen handlar om hur man kan ta hjälp med bokföringen. För många egenföretagare är bokföringen ett moment som tar en hel del tid och energi. Har man därutöver mycket svagt intresse för det, kan det vara läge att anlita hjälp. Kopit påpekar att ett företag som har god koll på bokföringen kan få bättre ekonomi – genom en bättre överblick.
  • Rekrytera rätt. Ett annat inlägg på https://kopit.se/ handlar om svårigheterna med att matcha anställning och anställd med rätt kompetens. De påpekar att det kan vara en god idé att ta hjälp av en rekryteringsfirma för att hitta rätt personer att intervjua. En av de främsta fördelarna, menar de, är att en rekryteringsfirma kan fungera som ett ”stort filter” som lämnar dig att intervjua lämpliga kandidater.
  • Ett äldre inlägg på sidan handlar om kontorsanpassning – vad man kan göra när lokalerna inte är tillräckligt bra. De skriver att en god arbetsplats bör vara trevligt, ergonomiskt anpassad samt funktionell, vilket kan innebära att lokalerna behöver anpassas.
    Ofta sker kontorsanpassning när man behöver få plats för fler medarbetare. Praktiska exempel är att sätta in avdelande väggar för att få ett mindre öppet landskap, eller sätta upp ett pentry eller konferensrum för att skapa nya gemensamma utrymmen.

Vad innebär produktivitet i näringslivet?

Många av de artiklar som finns på https://kopit.se/ handlar om näringsliv och produktivitet – hur man till exempel kan göra förändringar i arbetsplatsen för att öka produktiviteten, och hur rätt rekrytering kan göra detsamma.

Produktivitet är ett sätt att mäta hur mycket vi producerar – ofta talar man om produktivitet per arbetad timme. Kortsiktigt kan ett företags produktivitet påverkas kraftigt av rådande konjunktur – men i det långa loppet är det andra faktorer som avgör. Konjunkturen är dessutom svår att påverka själv, men med tipsen på Kopits webbplats finns det avgörande kunskaper att tillskansa sig för att, som företagsledare, förbättra prestationerna.

Lämna en kommentar